Feldenkrais Praxis Mirbach Köln-Lindenthal

Gruppenkurse

Feldenkrais – Bewusstheit durch Bewegung®

platzhalter

Kurs I   montags – 19.15 bis 20.15 Uhr

a. 8. Januar bis 19. März 2018, 10 mal

b. 9. April bis 9. Juli 2018, 11 mal

Kurs II dienstags – 10.00 bis 11.00 Uhr

a. 9. Januar bis 20. März 2018, 10 mal

b. 10. April bis 10. Juli 2018, 11 mal

Kurs III mittwochs – 11.00 bis 12.00 Uhr

a. 10. Januar bis 21. März 2018, 10 mal

b. 11. April bis 11. Juli 2018, 11 mal

Kurs IV mittwochs – 17.30 bis 18.30 Uhr

a. 10. Januar bis 21. März 2018, 10 mal

b. 11. April bis 11. Juli 2018, 11 mal

Themen:

a. Hände-Arme-Schultern-Rücken-Kopf

b. Füße-Beine-Becken-Rücken-Kopf

Preise für alle Kurse:

01 mal =     20,00 €

10 mal =   175,00 €      (= 10 x 17,50 €)

11 mal =   192,50 €      (= 11 x 17,50 €)


Zur Anmeldung

Copyright © 2018 Feldenkrais Praxis Mirbach Köln-Lindenthal. All rights reserved.